Rekuperacja

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to instalacja na którą decydują się już wszyscy klienci budujący nowy dom.

Instalacje systemów rekuperacyjnych wykonujemy od 2004 roku i są to instalacje w technologi PE Flex .

Instalacje wentylacyjne z odzyskiem ciepła w domkach jednorodzinnych wykonujemy z rur systemowych firmy Zehnder oraz tej samej firmy instalujemy rekuperatory. Rekuperatory marki Zehnder to najczęściej wybierane urządzenia w Polsce przez klientów budujących domy jednorodzinne.Instalując systemowe rozwiązania instalacyjne firmy Zehnder ( rekuperator + instalacja) otrzymują Państwo 5 letnią gwarancje producenta.


Co warto wiedzieć o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

  • Niezbędne dla zdrowia świeże powietrze dostarczane do pomieszczeń,
  • Niskie straty ciepła na cele ogrzania świeżego powietrza dzięki wysokosprawnemu wymiennikowi ciepła,
  • Eliminacja nadmiernej wilgoci w pomieszczeniach, brak syndromów tzw. chorego budynku, (eliminacja grzybów i pleśni),
  • Odprowadzenie z pomieszczeń szkodliwych substancji uwalniających się przez lata z materiałów syntetycznych wykorzystanych do budowy mebli, parkietów, wykładzin, tynków itp.,
  • Regulacja intensywności wymiany powietrza w zależności od potrzeb i ilości przebywających osób w budynku,
  • Oczyszczanie powietrza dzięki zastosowanym filtrom,
  • Brak potrzeby otwierania okien – ograniczenie pyłu oraz owadów dostających się do budynków poprzez otwory okienne.

„Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji. W mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m³/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym”

Zapis ten umożliwia jednoznacznie wykorzystanie normy
PN-83/B-03430/Az3:2000 do ustalenia ilości wymienianego powietrza z budynków mieszkalnych na podstawie ilości i rodzaju pomieszczeń w budynk

Wymagane strumienie powietrza wynoszą (zgodnie z normą: PN-83/B-03430/Az3: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania):kuchnia z kuchenką gazową (wywiew) – 70m3/h;
kuchnia z kuchenką elektryczną (wywiew) – 50m3/h;
łazienka (wywiew) – 50m3/h;
toaleta (wywiew) – 30m3/h;
pokój mieszkalny (nawiew) – 30m3/h;
pomieszczenie pomocnicze
bez okna (wywiew) – 15m3/h;
przedsionek (nawiew) – 15m3/h;

„§ 152 ust.9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku pod warunkiem, że:
powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
okna znajdujące się w tej samej ścianie oddalone są w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni, co najmniej 2 m,
czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie, co wyrzutnia w odległości co najmniej 1,5 m”.